Salamat sa Pagsalig
Malipayon nga Paskua!
Sa aton pag-upod kag paghili-usa,
Padayon ang Asenso kag masanag
nga Bag-ong Tuig!


Cong. Albee Benitez